Maskulin kini berada di dalam aplikasi   
Maskulin kini berada di dalam aplikasi   

#ideaktivpbakl2019 Survey

Page 1 of 3

Maklumat Peribadi

Soalan

2. Sila tandakan majalah terbitan Nu Ideaktiv yang anda tahu
Jika ya, sila tandakan
Data peribadi dan maklumat lain (secara kolektif, “Data Peribadi”) yang diberikan oleh anda kepada NU IDEAKTIV SDN BHD (“kami” atau “NISB”) mungkin digunakan dan diproses oleh kami untuk tujuan-tujuan berikut:-  

(a) untuk mempertimbangkan pelantikan anda sebagai kontraktor;

(b) untuk berkomunikasi dengan anda;

(c) untuk memberikan perkhidmatan kepada anda;

(d) untuk memproses transaksi pembayaran anda;

(e) untuk membalas sebarang pertayaan anda;

(f) untuk menjalankan aktiviti-aktiviti dalaman;

(g) untuk memberikan anda maklumat mengenai produk dan perkhidmatan NISB atau syarikat-syarikat kami yang berkaitan;

(h) untuk memberikan anda maklumat mengenai produk dan perkhidmatan rakan kongsi perniagaan kami;

(i) lain-lain aktiviti perniagaan NISB yang sah dan/atau:

(j) apa-apa tujuan yang dinyatakan di dalam terma-terma dan syarat-syarat Perjanjian ini. (Secara kolektif “Tujuan”).

Jika diperlukan untuk apa-apa Tujuan tersebut, Data Peribadi boleh dipindahkan ke lokasi luar Malaysia atau didedahkan kepada perbadanan berkaitan, pemegang lessen, rakan perniagaan dan/atau pemberi khidmat, yang mungkin berada di dalam atau luar Malaysia. Selain daripada yang dinyatakan disini, Data Peribadi tidak akan, dengan sedarinya, dipindahkan ke manamana tempat di luar Malaysia atau dizahirkan ke mana-mana pihak ketiga. Anda boleh membuat pertanyaan, aduan dan permintaan untuk akses untuk pembetulan Data Peribadi atau mengehadkan pemprosesan Data Peribadi (contohnya meminta bahawa kami tidak menghantar apa-apa bahan pemasaran) pada bila-bila masa dengan menegemukan permintaan itu kepada Pegawai Perlindungan Data Peribadi melalui pos berdaftar atau e-mel.  

Alamat pos:

Pegawai Perlindungan Data Peribadi

Peti Surat 10148

50710 Kuala Lumpur

Alamat e-mel: pdpo@astro.com.my

  Sebarang pertanyaan atau aduan berkenaan dengan Data Peribadi juga perlu disampaikan kepada NISB dengan cara ini. Sila ambil perhatian bahawa NISB perlu memproseskan Data Peribadi anda, jikalau tidak, kami tidak boleh menerus menggunakan Data Peribadi anda untuk apa-apa Tujuan tersebut.