Maskulin kini berada di dalam aplikasi   
Maskulin kini berada di dalam aplikasi   
Home Maskulin Aidiladha Special : Korban Nazar

Maskulin Aidiladha Special : Korban Nazar

Seseorang berkata terhadap binatang yang dimilikinya atau setelah membeli binatang korban: “Aku jadikan binatang ini sebagai korban” atau “Ini adalah korban”.

Seseorang yang apabila ditanya akan hal binatang yang dimilikinya atau binatang yang telah dibelinya “Hendak dibuat apa dengan binatang ini?” Lalu dia menjawab dengan jawapan seumpama: “Ini adalah korban”.

Dalam perkara ini, ulama memberikan panduan, agar korban sunat seseorang itu tidak jatuh ke dalam korban wajib disebabkan lafaz nazar secara hukum, maka sebaiknya hendaklah dia menjawab seumpama: “Kami hendak menyembelihnya pada hari raya korban.” atau “Inilah korban sunatku”.

Dengan lafaz nazar secara hakikat dan hukum yang sah seperti di atas, bukan sahaja seseorang itu diwajibkan untuk berkorban kerana menunaikan nazarnya itu, akan tetapi lebih daripada itu, dia diwajibkan berkorban dengan binatang yang telah ditentukannya itu dan tidak boleh selainnya.

Menurut hukum syarak, apabila dia menentukan atau mengatakan binatang yang dimilikinya itu untuk dijadikannya sebagai korban nazar, maka terlucutlah hak pemilikan individu itu terhadap binatang tersebut serta-merta, sebaik-baik sahaja dia menentukan binatang tersebut (ta’yin).

Selain itu, tidak harus bagi individu yang bernazar tadi melakukan apa jua bentuk guna-pakai (tasharruf) terhadap binatang korban nazar tersebut. Binatang korban nazar yang telah ditentukan itu tidak boleh sama sekali dijual, dihadiahkan, dijadikan wasiat, digadai, ditukar ganti sama ada dengan yang seumpama binatang tersebut, mahupun dengan yang lebih baik daripada itu, dan perkara selain yang telah disebutkan.

#Maskulin #MaskulinSpecialAidiladha #ExpertMaskulin

Follow MaskulinMag
Kredit Ustaz Nu’Man JamalVideo Berkaitan